vineri, martie 20, 2020

Un cuvant de incurajarepinterest.com


Cred ca nu sunt singura care simt ca, de o saptamana, viata noastra a fost data total peste cap.De unde eram linistiti si bucurosi si faceam planuri pentru post si pentru Pasti, totul s-a schimbat.Suntem in stare de urgenta , ni se spune sa stam  in casa, daca  faci greseala si deschizi stirile te ia groaza, slujba din Biserica s-a mutat afara si cine stie ce va urma.Tot ce s-a intamplat si se intampla m-a tulburat mult si nu stiu ce as fi facut daca n-as fi avut nadejdea in Dumnezeu si cuvinte de imbarbatare ale oamenilor induhovniciti.Azi am primit un cuvant de la Sf. Zaharia de la Essex, cuvant pe care l-am gasit ca fiind cel mai echilibrat auzit pana acum, si il impartasesc cu voi :

,,Mulți oameni sunt confuzi și alții se panichează din pricina amenințării epidemiei de Coronavirus care a cuprins toată lumea. Eu însă cred că n-ar trebui să fim așa, pentru că orice face Dumnezeu cu noi, o face din dragoste. Dumnezeul creștinilor este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni, Care iubește lumea. Dumnezeu ne-a creat din bunătate, ca să ne împărtășească viața Sa, ba chiar și slava Sa. Când am căzut în păcat, tot din bunătate a îngăduit morții să pătrundă în viața noastră, ca să nu ajungem nemuritori în răutate, ci să căutăm o cale de mântuire. Deși am căzut, nicicând Dumnezeu n-a încetat să Se îngrijească de noi, nu doar cu bunurile materiale necesare pentru dăinuirea neamului nostru [omenesc], ci a trimis proroci și drepți să-I pregătească calea, ca să poată veni și dezlega tragedia noastră, și să poată aduce mântuirea cea veșnică prin Cruce și prin Învierea negrăitei Sale iubiri. A venit și a luat asupra Sa blestemul păcatului, și ne-a arătat până la sfârșit dragostea Sa: „Iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit”.
Tot ce a făcut Dumnezeu când ne-a creat, când a asigurat cele necesare pentru dăinuirea lumii, când Și-a pregătit calea pentru a veni pe pământ, când Însuși a venit, în persoană, și ne-a lucrat mântuirea în chip așa de minunat – pe toate acestea le-a făcut din bunătate. Și bunătatea Sa este nemărginită. Ne mântuiește și este atât de îndelung-răbdător cu noi, așteptând până ce venim la cunoașterea adevărului și aducem pocăință adevărată, ca să putem fi cu El pe vecie. Așa, în fiecare etapă a relației Sale cu omul, Dumnezeul nostru ne arată doar bunătate și milă, care „mai bună este decât viața”; bunătatea este Firea Sa, și pe toate le face spre folosul și mântuirea omului.
Prin urmare, când iarăși va să vină ca să judece lumea, o va judeca un alt Dumnezeu? Nu va fi același Dumnezeu, Dumnezeul milei și iubirii de oameni, Care iubește omenirea? Să nu ne îndoim că ne vom înfățișa înaintea a nimeni altcuiva decât a Dumnezeului Care ne-a făcut și ne-a mântuit. Și iarăși, cu aceeași milă și dragoste ne va judeca. De aceea, să nu ne panicăm, nici să ne clătinăm [în credință], căci același Dumnezeu ne va întâmpina în viața cealaltă și ne va judeca cu aceeași bunătate și îndurare. Unii se tem că le-a sosit ceasul sfârșitului. Epidemia aceasta a Coronavirusului are și o parte bună, pentru că avem câteva săptămâni din clipa în care ne va lovi până la sfârșitul nostru. Putem închina, așadar, acest timp pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ca mutarea noastră să nu fie pe neașteptate și pe nepregătite, ci după ce ne-am cercetat întreaga viață la fiecare şedere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, uneori mulțumind până la sfârșit pentru tot ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, alteori cu pocăință, cerând iertarea fărădelegilor noastre. Nimic nu ne poate vătăma când avem un astfel de Dumnezeu, Care îngăduie toate din bunătatea Sa. Trebuie doar să continuăm să fim mulțumitori până la sfârșit și să facem smerita rugăciune de pocăință pentru iertarea păcatelor noastre.
În ce mă privește, epidemia aceasta mă ajută. Tânjeam să regăsesc rugăciunea pe care am avut-o înainte, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață, de la naștere până acum, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale „cele întru știință și cele întru neștiință”; și, totodată, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață pocăindu-mă pentru toate păcatele și fărădelegile mele. Ce minunat să-ți poți cerceta viața în rugăciune, să le pui pe toate înaintea lui Dumnezeu stăruind în rugăciune! Simți atunci că viața ți se răscumpără. De aceea, situația de acum cu adevărat mă ajută. Nu mă panichez, ci „mă voi îngriji pentru păcatul meu”.
Trebuie să vedem bunătatea lui Dumnezeu în tot ce se petrece acum. Sfinții Părinți au văzut iubirea Sa de oameni. O molimă asemănătoare a avut loc în veacul al patrulea, în pustia Egiptului, secerând mai bine de o treime dintre monahi, iar Părinții ziceau cu mare însuflare că „Dumnezeu seceră sufletele sfinților pentru Împărăția Sa”, și nu se clătinau [în credință]. Domnul Însuși vorbește în Evanghelie despre zilele din urmă, despre încercările și necazurile prin care va trece lumea înainte de a Doua Sa Venire. Nu discernem însă în cuvintele Sale nici tristețe morbidă, nici disperare. Domnul, Care S-a rugat în grădina Ghethsimaniului cu sudoare de sânge pentru mântuirea întregii lumi, spune că atunci când vom vedea grozăviile ce vor premerge cea de-a Doua Venire a Sa, să ne ridicăm însuflețiți capetele, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Unii îmi spun: „Dumnezeu să-Și întindă mâna Sa cea ajutătoare!” – dar tocmai aceasta este mâna lui Dumnezeu! El dorește și lucrează mântuirea noastră „în multe rânduri şi în multe chipuri”: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez”. Virusul acesta poate fi un mijloc pe care Dumnezeu să-l folosească pentru ca mulți să-și vină în fire și la pocăință, și pentru a secera multe suflete pregătite de Împărăția Sa cea veșnică. De aceea, pentru cei ce se predau și se încredințează dumnezeieștii purtări de grijă, toate vor contribui la binele lor: „Celor ce iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine”.
Nu este loc, așadar, de tulburare morbidă. Nici nu trebuie să ne împotrivim măsurilor luate de guvern pentru a reduce răspândirea afecțiunilor pe care le vedem la atâția oameni. Este greșit să acționăm împotriva autorităților. Să facem ce ne spune guvernul, pentru că nu ni se cere să ne lepădăm de credința noastră, ci doar să luăm câteva măsuri pentru binele comun al tuturor, ca să trecem peste încercarea aceasta – și nu sunt deloc nerezonabile. Unii o iau prea mărturisitor, ridică stindardul și fac pe mucenicii și mărturisitorii. Noi, să nu ne îndoim: vom arăta doar supunere față de ordinele guvernului. Este nedrept să facem neascultare de guvern de vreme ce, când ne vom îmbolnăvi, la spitalele lor vom alerga și ei vor fi cei care să suporte cheltuielile și să ne îngrijească. De ce să nu-i ascultăm?
Acesta este cugetul lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a arătat în viața Sa pământească, aceasta este porunca apostolească pe care am primit-o: „…să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun, să nu defaime pe nimeni, să nu fie sfăditori, ci îngăduitori, arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oamenii”, și: „Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor…”. Dacă nu ne supunem stăpânitorilor noștri, care nu ne cer mult, cum ne vom supune lui Dumnezeu, Care ne dă o lege dumnezeiască, mult mai înaltă decât orice lege omenească? Dacă păzim legea lui Dumnezeu, nu suntem mai presus de legile omenești, spuneau apologeții celui de-a doilea veac, când Imperiul Roman îi prigonea pe creștini. 
De mirare că în țara în care trăim, Marea Britanie, fotbaliștii arată atâta înțelegere și discernământ încât sunt primii care să-și întrerupă activitatea, supunându-se indicațiilor guvernului de a lua măsuri profilactice! Și ar fi trist ca tocmai noi, cei credincioși, să nu ne ridicăm la măsura fotbaliștilor și să nu arătăm aceeași supunere de autoritățile pentru care se roagă Biserica noastră.
Dacă ne vor cere să înceteze slujbele Bisericii, să ne supunem pur și simplu, și să binecuvântăm pronia lui Dumnezeu. Mai mult, acest lucru ne aduce aminte de o veche predanie a Părinților din Palestina: în Marele Post, în Duminica Lăsatului-sec de brânză, după iertarea reciprocă, [monahii] ieșeau în pustie timp de patruzeci de zile, fără Liturghie, stăruind, pentru a se pregăti, în post și rugăciune, și se întorceau în Duminica Floriilor ca să prăznuiască după cuviință Patima și Învierea Domnului. Așa și contextul de astăzi ne silește să trăim iarăşi ceea ce se păstrase din vechime în sânul Bisericii. Ne vor obliga, adică, să trăim o viață mai isihastă, cu mai multă rugăciune, care va compensa cumva lipsa Dumnezeieștii Liturghii și ne va pregăti să prăznuim cu mai mare dorință și însuflare Patima și Învierea Domnului Iisus. Astfel vom preschimba epidemia aceasta într-o biruință a isihasmului. În tot cazul, orice îngăduie Dumnezeu în viața noastră este din bunătatea Sa și pentru binele omului, căci El niciodată nu dorește să se vatăme în vreun fel zidirea Sa.
Negreșit, și de vom fi lipsiți mai mult timp de Dumnezeiasca Liturghie, vom răbda. Ce primim la Liturghie? Ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, ce sunt pline de harul Său. Pentru noi, este o mare cinste și binefacere – dar primim, totodată, harul lui Dumnezeu în multe alte feluri. Când săvârșim rugăciunea isihastă, sălășluim în prezența lui Dumnezeu cu mintea în inimă, chemând sfântul Nume al lui Hristos. Dumnezeiescul Nume ne aduce harul lui Hristos, pentru că este nedespărțit de Persoana Sa, și ne duce în prezența Sa. Această Prezență a lui Hristos este curățitoare, ne curățește de fărădelegi și păcate, ne înnoiește și ne luminează inima, ca să ia formă înlăuntru chipul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Hristos.
De nu vom avea Paștile în biserică, să ne aducem aminte că fiecare contact cu Hristos este Paști. Primim har în Dumnezeiasca Liturghie pentru că Domnul Iisus este prezent acolo, El săvârșește taina și El este Cel ce se împarte credincioșilor. Când însă chemăm Numele Său, pătrundem în aceeași Prezență a lui Hristos și primim același har. De aceea, chiar dacă suntem lipsiți de Liturghie, vom avea pururea Numele Său – nu suntem lipsiți de Domnul. Mai mult, avem și cuvântul Său, și mai ales Evanghelia Sa. Dacă cuvântul Său sălășluiește neîncetat în inima noastră, dacă îl cercetăm și ne rugăm cu acesta, dacă devine limbajul nostru, cu care vorbim lui Dumnezeu tot așa cum ne-a vorbit El – atunci vom avea iarăși harul Domnului. Pentru că cuvintele Sale sunt cuvinte ale vieții veșnice, și se săvârșește aceeași taină: primim harul Său și ne sfințim.
Mai mult, cu fiecare prilej în care arătăm bunătate fraților noștri, Domnul se bucură, socotind că am făcut-o în Numele Său, și ne răsplătește. Arătăm bunătate fraților noștri și Domnul ne răsplătește cu harul Său. Este un alt mod prin care putem trăi în Prezența Domnului. Putem primi harul Domnului prin post, prin milostenii și prin orice faptă bună. Așa că, dacă suntem siliți să nu ne adunăm în biserică, ne putem uni în duh, prin aceste sfinte virtuți pe care le știm, înlăuntrul Trupului lui Hristos, Sfânta Biserică, care păstrează unitatea credincioșilor cu Hristos și cu celelalte mădulare ale Trupului Său. Tot ceea ce facem pentru Dumnezeu este o liturghie, căci slujește mântuirii noastre. Liturghia este cel mai mare eveniment din viața Bisericii, în care credincioșii au putința să facă schimb între viețișoara lor și nemărginita viață a lui Dumnezeu. Impactul acestui eveniment ține însă de pregătirea pe care o facem, prin tot ce am amintit: prin rugăciune, fapte bune, post, iubire de aproapele, pocăință.
Pentru aceasta, iubiții mei frați, nu este nevoie să facem mărturisiri eroice împotriva guvernului pentru măsurile profilactice pe care le ia spre binele tuturor oamenilor. Nici să nu deznădăjduim, ci să meșteșugim cu înțelepciune căi prin care să nu pierdem părtășia vie cu Persoana lui Hristos. Nimic nu ne poate vătăma, trebuie doar să facem răbdare un răstimp anume – și Dumnezeu va vedea răbdarea noastră, și va înlătura toată piedica, toată ispita, și vom vedea iarăși zorii zilelor de bucurie, și vom prăznui împreună nădejdea și dragostea noastră în Hristos Iisus.
(Traducere de Radu Hagiu)

sursa  
https://doxologia.ro/cuvant-de-mangaiere-la-vreme-de-pandemie-al-arhimandritului-zaharia-de-la-essex

10 comentarii:

 1. Pai asta ma sperie, ca nu vin toate de la Dumnezeu. Omul, din lacomie si din ignoranta, si-o face cu mana lui uneori. Eu sunt adepta izolarii, eu si fetita n-am iesit din casa de miercurea trecuta. Sotul meu care-i o pers.foarte activa, merge doar la serviciu, iar la cumparaturi doar daca e musai. Insa nu cred ca este suficient. Statul in casa nu e suficient. In primul rand, nu stau toti, nu stau toti cei care se intorc din afara, unele masuri sunt superficiale. Eu personal...cred ca numai Dumnezeu ne poate salva din asta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Laura, da, sunt si consecintele pacatelor, dar bolile vin cu ingaduinta lui Dumnezeu, adica el le permite, nu le trimite.Trebuie sa avem incredere ca El are situatia sub control, ca la El si perii capului ne sunt numarati si ca toate lucreaza impreuna spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.Si noi stam in casa, sotul merge la serviciu si la cumparaturi cand e nevoie.Facem ce putem - curatenie, dezinfectat, hainele de afara le lasam pe hol, ne spalam pe maini si in rest...ce vrea Dumnezeu.Rugaciune cat putem.Si fara stiri :))

   Ștergere
  2. Daaaa! Ce binecuvântare în perioada asta lipsa televizorului din casă! La noi altele sunt grele, dar ne străduim să nu uităm că, într-adevăr, "cu noi este Dumnezeu"!

   Ștergere
 2. La TV este balamuc de câteva săptămâni încoace, nici eu nu mai ma uit, am decis sa fiu mai mult cu Dumnezeu, rugaciunea sa o sporesc pe cât pot, cititul din cărți ale Sfinților Părinți și activitățile cu familia în casa, în special cu copiii!
  Provizii nu am, decât strictul necesar.
  Nu înțeleg oamenii de ce se panichează atât de tare, de au cumpărat de ex toată faina, drojdia, zahărul.. Eu ies sa duc gunoiul, și îmi iau și pita de la magazinul din bloc! Iar o data pe sapt facem cumpărături pt o săptămână, de la piață unele alimente și altele de la supermarket!
  Dumnezeu sa ne miluiască și sa nu ne pierdem cumpătul!
  Nu ne lasă El sa murim de foame!
  Slava Ție, Doamne, slava Ție!

  RăspundețiȘtergere
 3. Mulțumesc din suflet pentru această postare, chiar mi-a mers la inimă!

  RăspundețiȘtergere
 4. "Unii se tem că le-a sosit ceasul sfârșitului. Epidemia aceasta a Coronavirusului are și o parte bună, pentru că avem câteva săptămâni din clipa în care ne va lovi până la sfârșitul nostru. Putem închina, așadar, acest timp pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ca mutarea noastră să nu fie pe neașteptate și pe nepregătite, ci după ce ne-am cercetat întreaga viață la fiecare şedere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, uneori mulțumind până la sfârșit pentru tot ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, alteori cu pocăință, cerând iertarea fărădelegilor noastre. Nimic nu ne poate vătăma când avem un astfel de Dumnezeu, Care îngăduie toate din bunătatea Sa. Trebuie doar să continuăm să fim mulțumitori până la sfârșit și să facem smerita rugăciune de pocăință pentru iertarea păcatelor noastre" cuvinte de incurajare??????? pentru mame care au prunci de crescut, pentru cei care se chinuie cu boli cronice, pentru copiii care isi protejeaza parintii batrani si bolnavi, pentru orice om care se lupa zi de zi cu traiul greu? Cuvinte de incurajare? daaaa, ca popa care impartaseste cu aceeasi lingura sute de credinciosi. Fereasca Dumnezeu de habotnicia atotstiutoare!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 5. Irina, te rog sa nu renunți la a scrie postari! Sunt de folos pentru minte și suflet!

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumesc mult pentru aceasta postare! Este minunata!
  Sanatate multa si liniste!

  RăspundețiȘtergere
 7. Doamne ajuta Irina! Sunt convinsa si eu ca sunt multe pati bune, si in mine se da o lupta dintre a privi binefacerile duhovnicesti cu care ne curata Domnul in peioada aceasta si propriile patimi care se doresc a fi satisfacute in continuare. E clar ca a sosit momentul sa ne punem mai semne de intrebare cu privire la viata noastra.
  Legat de dificulatatea de a face miscare copilasii afara la aer ma doare sufletul pt toti copilasii. Ei sunt nevinovati. Da sper ca in aceasta perioada tot mai multi oameni sa isi reevalueze decizia de a sta in mijlocul orasului, la bloc. Cine o face din comoditate, isi jertfeste copiii. Cine nu are de ales...stie Domnul. Dar pt copii e o mana cereasca sa stea sub soare la vitaminaD acum si sa se imunizeze sa se bucure si ,ai ales daca au pobleme de sanatate, sa se simta un pic mai bine la curte, ca in cazul nostu.
  Sanatate si multe bucurii duhovnicesti!
  (cum spunea cineva, acum cine e axat doar pe lucruile superficiale simte ca sufera dar cum spune parintele mai sus, noi sa fim cu luare aminte)
  Te imbratisez!

  RăspundețiȘtergere
 8. ce frumos ai scris. Aveam nevoie de asemenea text.

  Noi nu avem tv de multi ani -mie imi intuneca mintea si nu imi facea bine la sanatate.
  Si da, continui sa ma rog acasa, in liniste, si cu respect fata de mine, de reguli, de ceilalti mai napastuiti.
  Primele zile situatia m-a maniat si ridicat spranceana contra lui Dumnezeu dar apoi mi-am dat seama ca am primit un dar de la Dumnezeu pt sufletul meu: boala se intampina cu post si rugaciune, iar postul si de mancare (cu apa sau chiar post negru, fara apa) mi-a limpezit sufletul si mintea in situatii cheie, si daca nu acum cand sunt acasa, cand mai am eu timpul sa imi fac rugaciunile zilnic in tihna, mataniile fara sa fiu pe fuga, sa ii multumesc seara de seara lui Dumnezeu ca e alaturi de mine si ce lucruri bune mi-a adus in ziua aia.
  Dumnezeu e cu noi, nimeni nu ne ia bucuria cititului Bibliei si sunt recunoscatoare faptului ca am mai mult timp pt asta, am gasit timp sa aprind si lumanarile alea bune, aduse de la Bethleem si ca suntem toti bine impreuna.

  RăspundețiȘtergere

♥ ♥ ♥ Lasa un gand frumos! ♥ ♥ ♥
Comentariile anonime sau facute in scop publicitar vor fi sterse.