vineri, martie 20, 2020

Un cuvant de incurajarepinterest.com


Cred ca nu sunt singura care simt ca, de o saptamana, viata noastra a fost data total peste cap.De unde eram linistiti si bucurosi si faceam planuri pentru post si pentru Pasti, totul s-a schimbat.Suntem in stare de urgenta , ni se spune sa stam  in casa, daca  faci greseala si deschizi stirile te ia groaza, slujba din Biserica s-a mutat afara si cine stie ce va urma.Tot ce s-a intamplat si se intampla m-a tulburat mult si nu stiu ce as fi facut daca n-as fi avut nadejdea in Dumnezeu si cuvinte de imbarbatare ale oamenilor induhovniciti.Azi am primit un cuvant de la Sf. Zaharia de la Essex, cuvant pe care l-am gasit ca fiind cel mai echilibrat auzit pana acum, si il impartasesc cu voi :

,,Mulți oameni sunt confuzi și alții se panichează din pricina amenințării epidemiei de Coronavirus care a cuprins toată lumea. Eu însă cred că n-ar trebui să fim așa, pentru că orice face Dumnezeu cu noi, o face din dragoste. Dumnezeul creștinilor este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni, Care iubește lumea. Dumnezeu ne-a creat din bunătate, ca să ne împărtășească viața Sa, ba chiar și slava Sa. Când am căzut în păcat, tot din bunătate a îngăduit morții să pătrundă în viața noastră, ca să nu ajungem nemuritori în răutate, ci să căutăm o cale de mântuire. Deși am căzut, nicicând Dumnezeu n-a încetat să Se îngrijească de noi, nu doar cu bunurile materiale necesare pentru dăinuirea neamului nostru [omenesc], ci a trimis proroci și drepți să-I pregătească calea, ca să poată veni și dezlega tragedia noastră, și să poată aduce mântuirea cea veșnică prin Cruce și prin Învierea negrăitei Sale iubiri. A venit și a luat asupra Sa blestemul păcatului, și ne-a arătat până la sfârșit dragostea Sa: „Iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit”.
Tot ce a făcut Dumnezeu când ne-a creat, când a asigurat cele necesare pentru dăinuirea lumii, când Și-a pregătit calea pentru a veni pe pământ, când Însuși a venit, în persoană, și ne-a lucrat mântuirea în chip așa de minunat – pe toate acestea le-a făcut din bunătate. Și bunătatea Sa este nemărginită. Ne mântuiește și este atât de îndelung-răbdător cu noi, așteptând până ce venim la cunoașterea adevărului și aducem pocăință adevărată, ca să putem fi cu El pe vecie. Așa, în fiecare etapă a relației Sale cu omul, Dumnezeul nostru ne arată doar bunătate și milă, care „mai bună este decât viața”; bunătatea este Firea Sa, și pe toate le face spre folosul și mântuirea omului.
Prin urmare, când iarăși va să vină ca să judece lumea, o va judeca un alt Dumnezeu? Nu va fi același Dumnezeu, Dumnezeul milei și iubirii de oameni, Care iubește omenirea? Să nu ne îndoim că ne vom înfățișa înaintea a nimeni altcuiva decât a Dumnezeului Care ne-a făcut și ne-a mântuit. Și iarăși, cu aceeași milă și dragoste ne va judeca. De aceea, să nu ne panicăm, nici să ne clătinăm [în credință], căci același Dumnezeu ne va întâmpina în viața cealaltă și ne va judeca cu aceeași bunătate și îndurare. Unii se tem că le-a sosit ceasul sfârșitului. Epidemia aceasta a Coronavirusului are și o parte bună, pentru că avem câteva săptămâni din clipa în care ne va lovi până la sfârșitul nostru. Putem închina, așadar, acest timp pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ca mutarea noastră să nu fie pe neașteptate și pe nepregătite, ci după ce ne-am cercetat întreaga viață la fiecare şedere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, uneori mulțumind până la sfârșit pentru tot ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, alteori cu pocăință, cerând iertarea fărădelegilor noastre. Nimic nu ne poate vătăma când avem un astfel de Dumnezeu, Care îngăduie toate din bunătatea Sa. Trebuie doar să continuăm să fim mulțumitori până la sfârșit și să facem smerita rugăciune de pocăință pentru iertarea păcatelor noastre.
În ce mă privește, epidemia aceasta mă ajută. Tânjeam să regăsesc rugăciunea pe care am avut-o înainte, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață, de la naștere până acum, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale „cele întru știință și cele întru neștiință”; și, totodată, cu care pot să-mi cercetez întreaga viață pocăindu-mă pentru toate păcatele și fărădelegile mele. Ce minunat să-ți poți cerceta viața în rugăciune, să le pui pe toate înaintea lui Dumnezeu stăruind în rugăciune! Simți atunci că viața ți se răscumpără. De aceea, situația de acum cu adevărat mă ajută. Nu mă panichez, ci „mă voi îngriji pentru păcatul meu”.
Trebuie să vedem bunătatea lui Dumnezeu în tot ce se petrece acum. Sfinții Părinți au văzut iubirea Sa de oameni. O molimă asemănătoare a avut loc în veacul al patrulea, în pustia Egiptului, secerând mai bine de o treime dintre monahi, iar Părinții ziceau cu mare însuflare că „Dumnezeu seceră sufletele sfinților pentru Împărăția Sa”, și nu se clătinau [în credință]. Domnul Însuși vorbește în Evanghelie despre zilele din urmă, despre încercările și necazurile prin care va trece lumea înainte de a Doua Sa Venire. Nu discernem însă în cuvintele Sale nici tristețe morbidă, nici disperare. Domnul, Care S-a rugat în grădina Ghethsimaniului cu sudoare de sânge pentru mântuirea întregii lumi, spune că atunci când vom vedea grozăviile ce vor premerge cea de-a Doua Venire a Sa, să ne ridicăm însuflețiți capetele, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Unii îmi spun: „Dumnezeu să-Și întindă mâna Sa cea ajutătoare!” – dar tocmai aceasta este mâna lui Dumnezeu! El dorește și lucrează mântuirea noastră „în multe rânduri şi în multe chipuri”: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez”. Virusul acesta poate fi un mijloc pe care Dumnezeu să-l folosească pentru ca mulți să-și vină în fire și la pocăință, și pentru a secera multe suflete pregătite de Împărăția Sa cea veșnică. De aceea, pentru cei ce se predau și se încredințează dumnezeieștii purtări de grijă, toate vor contribui la binele lor: „Celor ce iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine”.
Nu este loc, așadar, de tulburare morbidă. Nici nu trebuie să ne împotrivim măsurilor luate de guvern pentru a reduce răspândirea afecțiunilor pe care le vedem la atâția oameni. Este greșit să acționăm împotriva autorităților. Să facem ce ne spune guvernul, pentru că nu ni se cere să ne lepădăm de credința noastră, ci doar să luăm câteva măsuri pentru binele comun al tuturor, ca să trecem peste încercarea aceasta – și nu sunt deloc nerezonabile. Unii o iau prea mărturisitor, ridică stindardul și fac pe mucenicii și mărturisitorii. Noi, să nu ne îndoim: vom arăta doar supunere față de ordinele guvernului. Este nedrept să facem neascultare de guvern de vreme ce, când ne vom îmbolnăvi, la spitalele lor vom alerga și ei vor fi cei care să suporte cheltuielile și să ne îngrijească. De ce să nu-i ascultăm?
Acesta este cugetul lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a arătat în viața Sa pământească, aceasta este porunca apostolească pe care am primit-o: „…să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun, să nu defaime pe nimeni, să nu fie sfăditori, ci îngăduitori, arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oamenii”, și: „Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor…”. Dacă nu ne supunem stăpânitorilor noștri, care nu ne cer mult, cum ne vom supune lui Dumnezeu, Care ne dă o lege dumnezeiască, mult mai înaltă decât orice lege omenească? Dacă păzim legea lui Dumnezeu, nu suntem mai presus de legile omenești, spuneau apologeții celui de-a doilea veac, când Imperiul Roman îi prigonea pe creștini. 
De mirare că în țara în care trăim, Marea Britanie, fotbaliștii arată atâta înțelegere și discernământ încât sunt primii care să-și întrerupă activitatea, supunându-se indicațiilor guvernului de a lua măsuri profilactice! Și ar fi trist ca tocmai noi, cei credincioși, să nu ne ridicăm la măsura fotbaliștilor și să nu arătăm aceeași supunere de autoritățile pentru care se roagă Biserica noastră.
Dacă ne vor cere să înceteze slujbele Bisericii, să ne supunem pur și simplu, și să binecuvântăm pronia lui Dumnezeu. Mai mult, acest lucru ne aduce aminte de o veche predanie a Părinților din Palestina: în Marele Post, în Duminica Lăsatului-sec de brânză, după iertarea reciprocă, [monahii] ieșeau în pustie timp de patruzeci de zile, fără Liturghie, stăruind, pentru a se pregăti, în post și rugăciune, și se întorceau în Duminica Floriilor ca să prăznuiască după cuviință Patima și Învierea Domnului. Așa și contextul de astăzi ne silește să trăim iarăşi ceea ce se păstrase din vechime în sânul Bisericii. Ne vor obliga, adică, să trăim o viață mai isihastă, cu mai multă rugăciune, care va compensa cumva lipsa Dumnezeieștii Liturghii și ne va pregăti să prăznuim cu mai mare dorință și însuflare Patima și Învierea Domnului Iisus. Astfel vom preschimba epidemia aceasta într-o biruință a isihasmului. În tot cazul, orice îngăduie Dumnezeu în viața noastră este din bunătatea Sa și pentru binele omului, căci El niciodată nu dorește să se vatăme în vreun fel zidirea Sa.
Negreșit, și de vom fi lipsiți mai mult timp de Dumnezeiasca Liturghie, vom răbda. Ce primim la Liturghie? Ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, ce sunt pline de harul Său. Pentru noi, este o mare cinste și binefacere – dar primim, totodată, harul lui Dumnezeu în multe alte feluri. Când săvârșim rugăciunea isihastă, sălășluim în prezența lui Dumnezeu cu mintea în inimă, chemând sfântul Nume al lui Hristos. Dumnezeiescul Nume ne aduce harul lui Hristos, pentru că este nedespărțit de Persoana Sa, și ne duce în prezența Sa. Această Prezență a lui Hristos este curățitoare, ne curățește de fărădelegi și păcate, ne înnoiește și ne luminează inima, ca să ia formă înlăuntru chipul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Hristos.
De nu vom avea Paștile în biserică, să ne aducem aminte că fiecare contact cu Hristos este Paști. Primim har în Dumnezeiasca Liturghie pentru că Domnul Iisus este prezent acolo, El săvârșește taina și El este Cel ce se împarte credincioșilor. Când însă chemăm Numele Său, pătrundem în aceeași Prezență a lui Hristos și primim același har. De aceea, chiar dacă suntem lipsiți de Liturghie, vom avea pururea Numele Său – nu suntem lipsiți de Domnul. Mai mult, avem și cuvântul Său, și mai ales Evanghelia Sa. Dacă cuvântul Său sălășluiește neîncetat în inima noastră, dacă îl cercetăm și ne rugăm cu acesta, dacă devine limbajul nostru, cu care vorbim lui Dumnezeu tot așa cum ne-a vorbit El – atunci vom avea iarăși harul Domnului. Pentru că cuvintele Sale sunt cuvinte ale vieții veșnice, și se săvârșește aceeași taină: primim harul Său și ne sfințim.
Mai mult, cu fiecare prilej în care arătăm bunătate fraților noștri, Domnul se bucură, socotind că am făcut-o în Numele Său, și ne răsplătește. Arătăm bunătate fraților noștri și Domnul ne răsplătește cu harul Său. Este un alt mod prin care putem trăi în Prezența Domnului. Putem primi harul Domnului prin post, prin milostenii și prin orice faptă bună. Așa că, dacă suntem siliți să nu ne adunăm în biserică, ne putem uni în duh, prin aceste sfinte virtuți pe care le știm, înlăuntrul Trupului lui Hristos, Sfânta Biserică, care păstrează unitatea credincioșilor cu Hristos și cu celelalte mădulare ale Trupului Său. Tot ceea ce facem pentru Dumnezeu este o liturghie, căci slujește mântuirii noastre. Liturghia este cel mai mare eveniment din viața Bisericii, în care credincioșii au putința să facă schimb între viețișoara lor și nemărginita viață a lui Dumnezeu. Impactul acestui eveniment ține însă de pregătirea pe care o facem, prin tot ce am amintit: prin rugăciune, fapte bune, post, iubire de aproapele, pocăință.
Pentru aceasta, iubiții mei frați, nu este nevoie să facem mărturisiri eroice împotriva guvernului pentru măsurile profilactice pe care le ia spre binele tuturor oamenilor. Nici să nu deznădăjduim, ci să meșteșugim cu înțelepciune căi prin care să nu pierdem părtășia vie cu Persoana lui Hristos. Nimic nu ne poate vătăma, trebuie doar să facem răbdare un răstimp anume – și Dumnezeu va vedea răbdarea noastră, și va înlătura toată piedica, toată ispita, și vom vedea iarăși zorii zilelor de bucurie, și vom prăznui împreună nădejdea și dragostea noastră în Hristos Iisus.
(Traducere de Radu Hagiu)

sursa  
https://doxologia.ro/cuvant-de-mangaiere-la-vreme-de-pandemie-al-arhimandritului-zaharia-de-la-essex

duminică, martie 15, 2020

Jurnalul saptamanii { 2020: s. 11/53 }


jurnal dulce casa
 
♥ PENTRU SAPTAMANA...
 • 11 din 53
 • 09 - 15 martie 2020 
  ♥ VREMEA...
a fost calduroasa aproape toata saptamana, dar vineri seara au venit frigul si ploile.
♥ MA GANDESC ...
cum s-a dat viata noastra, a tuturor, peste cap intr-o saptamana.Daca saptamana trecuta erau doar cateva cazuri de covid, saptamana asta imbolnavirile au inceput sa creasca. Scoala s-a inchis de miercuri si s-a anuntat ca va ramane inchisa pana dupa Pasti. Suntem sfatuiti sa stam in casa cat mai mult, sa ne spalam foarte des pe maini, sa dezinfectam totul.Noi ne straduim sa urmam ce ni se spune - iesim doar in caz de necesitate, fac curat, dezinfectez si, pe langa asta - anafura si agheazma dimineata,  ungere cu mir, rugaciune.
Evident ca nici nu mergem in mall, sau in parcuri, sau aiurea prin magazine, evitam orice iesire inutila.Chiar si asa nu suntem feriti total, dar noi facem ce putem, ce tine de noi si in rest, voia lui Dumnezeu.
Un site cu informatii foarte bune este acesta, recomand
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

 ♥ SUNT RECUNOSCATOARE PENTRU...
clor, spirt si sapun :))


 ♥ UNUL DIN LUCRURILE MELE PREFERATE...
sa fac curatenie :)).Si, mai nou, sa dezinfectez toate cele in casa:)). Am revenit la metode clasice, pe care mi le amintesc din copilarie - carpa cu clor la intrarea in casa, am infasurat clantele de la intrare si de la bai cu tifon, si le imbib cu clor sau cu dezinfectant. .In rest, curatenie ca de obicei.


♥ CE MAI MESTERESC/CREEZ...
 am scos de la naftalina paturica mea verde, din patratele tricotate, si am mai facut cateva randuri la ea.
♥ CITESC/MA UIT/ASCULT..
ascult...stiri si predici.Si cred ca o sa reiau vizionarea la ,,Obsedati de curatenie,, ca sa ma motivez :))
citesc...nimic, saptmana asta


♥ DIN MENIUL SAPTAMANII TRECUTE
nici nu mai stiu ce am gatit, am avut mancare de dulce, fiindca am fost racita si nu m-am simtit bine.Saptamana viitoare ma straduiesc sa reiau postul, cu ajutorul lui Dumnezeu.


♥ UN CITAT PREFERAT...

 
pinterest.com ♥ PLANURI PENTRU SAPTAMANA VIITOARE...
 • curatenie in curte, varuiesc pomii, strang crengile si frunzele, sap straturi 
 • poate ma apuc de varuit si in casa, daca e vremea buna
 • tricotez si cos

 ♥ O FOTOGRAFIE/MAI MULTE DE SAPTAMANA ASTA ...

flori..din curte si din casa...

Va doresc o seara minunata si multumesc pentru vizita!
Irina


!Iti mulțumesc ca vizitezi Dulce Casa!Daca ti-a placut acest articol poti il poti impartasi altora folosind butoanele de mai jos :). Deasemenea, poti vizita si aprecia pagina de Facebook sau pe cea de Instagram a blogului.

duminică, martie 08, 2020

Jurnalul saptamanii { 2020: s. 10/53 }

 

♥ PENTRU SAPTAMANA...
 • 10 din 53
 • 02 - 08 martie 2020 

  ♥ VREMEA...
saptamana aceasta vremea a fost placuta, in general cu soare si cu temperaturi de peste 10- 15 grade.Azi e innorat si ploua, dar nu e frig.Salciile au matisori, au inflorit narcisele si brandusele, cred ca vor inflori si pomii in curand.♥ MA GANDESC ...
la nebunia asta cu corona virus. Ieri a fost confirmat primul caz in Bucuresti, in doua saptamani presimt ca va fi plin si la noi.Dar nu avem ce face, decat sa pastram igiena cat se poate, sa ne intarim imunitatea traind sanatos si sa ne rugam la Dumnezeu sa ne pazeasca de boli.Chiar nu stiu cum am putea sa ne ferim de virusi in aglomeratia groaznica din Bucuresti.E imposibil.


 ♥ SUNT RECUNOSCATOARE PENTRU...
pentru verde si galben din narcise :)

 ♥ UNUL DIN LUCRURILE MELE PREFERATE...
Ploaia care bate in acoperis.Imi era dor de o ploaie mocaneasca, pe care s-o ascult si sa ma cuibaresc sub plapuma, cu o carte buna in mana.

♥ CE MAI MESTERESC/CREEZ...
 am lucrat mai mult la ie, dar inaintez destul de greu.Abia am terminat o maneca si mai am cealalta maneca, pieptul, spatele, bentitele si  incheierea.Ca s-o termin pana la Pasti ar trebui sa lucrez la ea cateva ore bune pe zi :(((.As  vrea sa lucrez la ea in mod constant, ca n-o s-o termin prea repede daca ma pierd in alte proiecte. Si vreau ie de Pasti, am zis :)).
♥ CITESC/MA UIT/ASCULT..
ascult...predicile parintelui Calistrat Chifan legate de Postul Mare, sunt foarte frumoase. Am gasit Razboiul Nevazut audio - pe youtube, asa ca o pot asculta in timp ce cos :)

citesc...o carte foarte buna, o recomand :Postul- un miracol de Patricia Bragg. Din pacate editia in limba romana nu se mai gaseste nicaieri. Eu am cumparat- o in varianta kindle de pe Amazon.Continutul cartii nu aduce ceva nou, dar pentru mine este foarte motivationala.Sunt in ea multe sfaturi legate de alimentatia vegetariana/post si de un trai mai sanatos, in care sa predomine miscarea, aerul curat si hidratarea.In consecinta mi-am propus sa fac zilnic o plimbare de cel putin 3000 de pasi (pe langa drumul spre serviciu), sa consum mai multe fructe crude/uscate si legume crude (macar un bol de salata zilnic) si sa stau afara cat mai mult timp posibil sau , daca stau in casa, sa aerisesc mai des. Cu hidratarea stau bine :)
 ♥DIN MENIUL SAPTAMANII TRECUTE
 • bors de legume
 • mancarica de conopida/cartofi/spanac
 • taitei chinezesti cu legume sotate
 • sarmalute cu ciuperci
 • fasole batuta
 • zacusca
 • carofi prajiti cu mamaliguta si usturoi
 • salata de varza alba/rosie cu radacinoase si verdetata (marar, patrunjel)
 • morcovi sotati
 • ,,betisoare,, de legume (castraveti, radacinoase) cu sos de tahini si paine wasa
 • prajiturele vegane din faina de ovaz - o sa postez reteta, sunt foarte bune :)

Pentru mancare de post ma inspir mult de pe conturile de instagram ale veganilor.Ma straduiesc sa pastrez totul cat mai simplu - combinatii de legume fierte cu salate din legume crude, seminte/nuci consumate ca atare, fructe uscate/crude, unturi vegetale (cocos, arahide).Cat mai putina paine alba - ori paine integrala ori wasa.Eu nu obisuiesc sa fac prajiuri in post, ca nu imi plac copturile fara oua, unt si lapte :)), dar intentionez sa incerc retete de prajituri vegane, fara coacere si fara zahar obisnuit (folosesc zahar de mesteacan- xilitol , e un indulcitor care nu ridica glicemia ).


♥ UN CITAT PREFERAT...

,,Postul este o regula de aur pentru buna noastra oranduire, si trupeasca si sufleteasca. E regula regulilor. Noi avem nevoie mai ales de vindecarea sufletului – de aceea, este de mare folos sa postim. Si cei vechi au postit. Cititi cartea lui Iona, sa vedeti cat de aspru era postul pagan. Cand au postit cei din Ninive, au postit de la împarat pana la ultimul animal – si animalele posteau. Si cand a vazut Dumnezeu asa ceva, s-a milostivit îndata de cetate. Si ei erau pagani, iar noi, crestini de doua mii de ani, ne revoltam, ocaram: „Iar post? Iar n-am voie sa mananc cutare sau cutare? Ce-i cu atata post?! Daca postesti, slabesti, ai dureri de cap, nu poti munci”.
Nu-i chiar asa, frati crestini! Sfantul Teodosie cel Mare 30 de ani n-a mancat decat paine din sfanta Impartasanie si a trait 107 ani! Cand manca si putine zarzavaturi, era sarbatoare. Si avea grija de manastire si avea în curtea manastirii trei spitale, de care trebuia sa se îngrijeasca. Noi nu ne putem închipui cat de usor si cat de placut si cu cata bucurie posteau acesti sfinti! Si astazi sunt foarte multi calugari care postesc cate o saptamana întreaga, altii postesc cate 40 de zile si nu traiesc decat cu sfanta Impartasanie. Dar nu numai calugarii. A venit odata la mine, într-o Joi Mare, un muncitor, sa se împartaseasca. L-am întrebat: „Ai postit ceva”? Mi-a raspuns: „Parinte, de luni pana acum, n-am mancat nimic”. „Lucrezi”? „Da”. „Unde lucrezi”? „Incarc vagoane cu piatra”. Si nu man­case nimic, de luni.,,

parintele Sofian Boghiu


♥ PLANURI PENTRU SAPTAMANA VIITOARE...
 • ordine in dulapurile de haine
 • ordine in biblioteca
 •  planuri pentru curte si gradina
 • cos la ie
♥ O FOTOGRAFIE/MAI MULTE DE SAPTAMANA ASTA ...

 planuri pentru martie flori primite azi la biserica si mucenici moldovenesti (facuti de mamaaa :)  ) - cu miere si nuca

zambile parfumate


mai citim putin din Psaltire :)

Va doresc o seara minunata si multumesc pentru vizita!
Irina


!Iti mulțumesc ca vizitezi Dulce Casa!Daca ti-a placut acest articol poti il poti impartasi altora folosind butoanele de mai jos :). Deasemenea, poti vizita si aprecia pagina de Facebook sau pe cea de Instagram a blogului.

duminică, martie 01, 2020

Martie, bine ai venit!Inceput de luna, inceput de primavara, inceput de post :)Bine v-am regasit, dupa o absenta cam lunguta de blog- mai lunga decat mi-as fi dorit :), dar asa e viata, mai vin si valuri :).Dar...cele rele sa se spele, cele bune sa se-adune si mergem tot inainte, cu rabdare si cu nadejde in Dumnezeu :). A inceput primavara, de maine incepe Postul Mare - o perioada numai buna sa punem inceput bun si sa ne bucuram de toate darurile de la Dumnezeu :)
Va doresc o primavara fericita si post binecuvantat!


SARBATORILE LUNII
9 L Sf. 40 de mucenici
17 M Sf. Ierarh Patrick, Luminatorul Irlandei
25 Mi Bunavestire
pinterest.com
DUMINICILE LUNII
1 D Duminca Lasatului sec de branza - a Izgonirii lui Adam din Rai
8 D Duminica 1 din post - a Ortodoxiei
15 D Duminca a II a din post - a Sf. Grigorie Palama
  22 D Duminica a III a din post - a Sf. Cruci
 
29 D  Duminica a IV a din post a -  Sf. Ioan Scararul 

pinterest.com
 EVENIMENTELE LUNII
 
1 martie Martisor
8 martie Ziua Femeii
21 martie Echinoctiul de Primavara
 CULOAREA LUNII
verde
 
CUVANTUL LUNII
  
inceput bun

- Mă aflu de mai mult timp într-o stare de nepăsare. Ce pot să fac?
- Dacă suntem hotărâți să nu rămânem în această stare, trebuie să Îi cerem Domnului în rugăciunea noastră să ne ajute să punem început bun. Lui Dumnezeu îi place foarte mult atunci când Îi cerem să punem început bun. Și desăvârșirea constă în a pune început bun în fiecare zi și în fiecare ceas.
(Arhimandrit Zaharia Zaharou, Merinde pentru monahi, Editura Nicodim Caligraful, Sfânta Mănăstire Putna, 2012, p. 38) 
sursa doxologia.ro

pinterest.com

PLANURI PENTRU MARTIE

- curatenie de primavara in suflet, in casa si in curte
- sfintirea casei
- meniu de post-saptamanal
- participare la slujbele din post
- cos la ie si cos un stergar pentru cosul de Pasti
- citesc Razboiul Nevazut(Nicodim Aghioritul) si Postul Mare (A. Schmemman)
- port verde - haine sau accesorii
- duminica iesim in natura
- fac ,,mucenici,, moldovenesti de post
- fac crafturi de primavara cu fetele 
-decoram casa pentru Pasti


pinterest.com


MOTIVATIA/CITATUL LUNII
 
 ,,Viața cea ”veche” a păcatului, viața meschină, nu este chiar așa ușor de depășit și de schimbat. Evanghelia așteaptă și cere de la om ceva de care, în starea lui prezentă, acesta este practic incapabil. Ni se propun o viziune, un țel, un mod de viață care sunt cu mult deasupra posibilităților noastre! Chiar și pentru Apostoli, pentru  că, atunci când L-au pe Hristos învățându-i, L-au întrebat cu disperare:„ Dar cum poate fi aceasta posibilă?”. 
Nu este deloc ușor să respingi un ideal de viață mărunt, născurt din grija vieții zilnice, din căutarea bunurilor materiale, a siguranței și a plăcerii, pentru a-l înlocui cu un ideal de viață în care scopul este perfecțiunea desăvârșită: „ Fiți dar desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este”. Această lume, prin toate mijloacele ei de comunicare, ne spune:
„ Fii fericit, nu te complica, urmează  calea cea largă”, Hristos , în Evanghelie, zice:  alege calea cea strâmtă, luptă și suferă, pentru că aceasta este calea către adevărata fericire!
 Dacă Biserica nu ne-ar ajuta, cum ne-am putea noi pocăi și întoarce la promisiunea fără de seamăn ce ni se face în fiecare an la Paști? Aici intervine Postul Mare. Acesta este ajutorul dat nouă, prin intermediul Bisericii, școala pocăinței, singura care ne dă posibilitatea de a primi Paștile nu doar ca pe dezlegarea de a mânca, bea și de a ne odihni, ci tocmai ca pe un sfârșit al „vechii” noastre lumi și ca pe intrarea în aceea „nouă”.
 
 Postul mare: pași spre Înviere- Pr. Alexander Schmemann
 
 
 Va doresc un martie cu bucurie!

Irina 

!Iti mulțumesc ca vizitezi Dulce Casa!Daca ti-a placut acest articol poti il poti impartasi altora folosind butoanele de mai jos :). Deasemenea, poti vizita si aprecia pagina de Facebook sau pe cea de Instagram a blogului.