sâmbătă, aprilie 03, 2010

Hristos a înviat!


"Toti sã vã ospãtati din ospãtul credintei, toti sã luati bogãtia bunãtãtii. Nimeni sã nu plângã pentru sãrãcie, cã s-a arãtat împãrãtia cea de obste, nimeni sã nu se tânguiascã pentru pãcate cã iertare din mormânt a rãsãrit. Nimeni sã nu se teamã de moarte cã ne-a izbãvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost tinut de aceea, prãdat-a iadul Cel ce s-a pogorât la iad. Si aceasta mai înainte apucând Isaia a strigat: Iadul, zice, s-a amãrât întâmpinându-Te pe Tine jos, s-a amãrât cã s-a stricat, s-a amãrât cã s-a batjocorit, s-a amãrât cã s-a omorât, s-a amãrât cã s-a legat. A luat trup si de Dumnezeu s-a lovit, a luat pãmânt si s-a întâmpinat cu cerul, a luat ce a vãzut si a cãzut întru ce n-a vãzut. Unde-ti este moarte boldul? Unde-ti este iadule biruinta? Înviat-a Hristos si tu te-ai surpat. Înviat-a Hristos si au cãzut dracii. Înviat-a Hristos si se bucurã îngerii. Înviat-a Hristos si viata vietuieste. Înviat-a Hristos si nici un mort nu este în mormânt. Cã Hristos înviind din morti începãturã celor adormiti S-a fãcut. A aceluia este slava si stãpânirea în vecii vecilor. Amin".

Sfântul Ioan Gurã de Aur
Vă doresc Sărbători binecuvântate alături de cei dragi!Irina