joi, noiembrie 27, 2008

Scoala-te suflet adormit

Acest cuvant era mai potrivit la inceputul postului, dar nu e tarziu nici acum. E din cartea "Predici la Triod" a Sfantului Teofan Zavoratul. Desi predicile respective sunt pentru perioada Triodului (in Postul Mare ) ele ar fi bine de citit in fiecare post, caci ne reamintesc de ce si cum trebuie sa postim:

"Jalnici sunt toţi cei ce nu-şi simt căderea şi nu caută scularea. Cu
atât mai jalnici sunt creştinii şi cei care trăiesc având în faţă creştinismul,
în faţa noastră este casa mântuirii, şi în ea ne-am împărtăşit deja de
puterile tămăduitoare ce lucrează în ea; este un lucru jalnic dacă am ieşit
din ea, gustând mâncarea ce ne-a adus pierzarea. Dar e un lucru şi mai jalnic dacă, stând afară, privim cu nepăsare pierderea şi în lenevia noastră nu năzuim să intrăm înăuntru iarăşi şi să ne desfătăm de bunătăţile aflate acolo.

Aşadar, treziţi, fraţilor, sufletele voastre, dacă au adormit. Treziţi-le
zicând: „Scoală-te, suflete adormit şi istovit în păcate - scoală-te, şi te va sfinţi Hristos! Ai fost deja sfinţit, şi ştii ce mare este fericirea celor sfinţiţi! Umple-te iar de râvnă pentru acelaşi lucru şi scoală-te! Iată, acum este vremea bineprimită, iată, acum este ziua mântuirii!"

Am căzut prin mâncare, să ne străduim a ne ridica prin post; am
căzut prin părerea de sine, să ne sculăm prin defăimarea de sine; am
căzut prin nepocăinţă, să ne sculăm prin lacrimile străpungerii; am căzut
prin lenevie şi uitare de Dumnezeu, să ne sculăm prin grija de mântuire şi
frica de Dumnezeu; am căzut dedându-ne plăcerilor, să ne sculăm prin
vieţuire aspră şi îndurare de bună voie a lipsurilor; am căzut prin
înstrăinarea de Biserică, să ne sculăm prin mersul în casa lui Dumnezeu;
am căzut ascultând cântece ruşinoase şi îngăduindu-ne să dansăm, să ne
sculăm prin ascultarea cântecelor bisericeşti şi prin metanii dese; am
căzut prin multa vorbire, să ne sculăm prin tăcere; am căzut prin
împrăştiere, să ne sculăm prin însingurare şi păzirea luării aminte; am
căzut prin ascultarea de vorbe deşarte şi citirea de cărţi deşarte, să ne
sculăm prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi citirea de cărţi
mântuitoare.

Iată, încă puţine ceasuri şi va veni vremea mântuitoare a Postului, ce cheamă la sculare. Să ne folosim de ea aşa cum ne arată mama noastră cea înţeleaptă şi grijulie, sfânta Biserică. Să ne folosim de ea, fiindcă nu
ştim de ni se va mai da o vreme ca aceasta - şi cine vrea să rămână în
cădere şi să se înfăţişeze în cealaltă viaţă căzut? Acesta, poate, e cel din urmă an când mai suntem lăsaţi între cei vii, poate-poate vom aduce roadele pocăinţei, poate-poate ne vom îndrepta. Şi dacă nici acum nu ne vom îndrepta, vom fi tăiaţi şi aruncaţi în foc. Având acest lucru în gând, să luăm hotărârea ca de acum, intrând în Post, să intrăm şi în nevoinţele sculării din cădere. Asta cere de la noi Domnul; asta aşteaptă sfânta
Biserică, asta doresc toţi sfinţii lui Dumnezeu, ce se gândesc la noi cu grijă
şi privesc cu împreună-pătimire la abaterile vieţii noastre! Amin."

din "predica la duminica lasatului sec de branza"
5 martie 1861